Gustaf Erikson

    

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla ångslupar byggda i Göteborg 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Rederi AB Gustav Erikson
    
Runt Kap Horn med Hertiginnan
     Gustaf Eriksons segelfartyg
     S.S. GUSTAF ex ELISSA
     Vetetraden

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

 

 

 


 

Rederi AB Gustaf Erikson

Segelfartyg som Rederi AB ägde.

ARCHIBALD RUSSEL, byggd den 23 januari 1905 som en fyrmastad stålbark av Scott Shipbuilding and Engineering Co., Greenock, för John Hardie & Son i Glasgow.
Mått; 291'3×42'9×24'0.
Hon läggs upp i december 1921 i Cardiff. I december 1923 säljs hon till Gustaf Erikson. Hon gick med både korn och vetelaster. Den 27 augusti 1939 när hon kom till Hull lossades lasten men hon hölls kvar av de brittiska ministeriet men tog henne inte i i pris. I mars 1947 lämnade transportministeriet ut henne för tillfälligt charter till Gustaf Erikson. 1949 säljs hon till British Iron and Steel Corporation och höggs upp.

AUSTRASIA, en fyrmastad stålbark, byggd hos skeppsvarvet Russell & Co., Port Glasgow, för J. & W. Goffey, Liverpool. År 1928 säljs hon till Gustaf Erikson, och döps om till MELBOURNE. Den 30 juni 1932 kolliderar hon med MT SEMINOLE 30 nm South Fastnet och sänktes. Befälhavaren och 10 besättningen drunknade medan 15 räddades.

BALTIC, var en fyrmastad stålbark, var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1824 till 1939. Övriga upplysningar saknas.

BORROWDALE, var en tremastad bark, byggd 1868 i Liverpool.
Mått: 65,85×10,28×6,7 meter. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1916-17. Hon torpederades av en tysk ubåt och sjönk utanför Bristol-kanalen med en last av koks på väg till Port Nolloth. Besättningen gick i livbåtarna och kom till Milford Haven.

CARMEN, tremastad stålbark i Gustaf Eriksons ägo 1924 till 1934. Övriga upplysningar saknas.

CARRADALE, byggd 1889 som fyrmastad bark hos A. Stephen & Sons skeppsvarv i Glasgow, för J.A. Roxburgh i Glasgow.
Mått; 87,03×11,88×7,18 meter
Säljs 1923 till Gustaf Erikson. Den 5 december säljs hon till upphuggning i Bremen.

DIONE, byggd 1923 som fyrmastad bark. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1934 och 1942. Övrig info saknas.

EKÄKÖÖN, byggd 1920 som tremastad bark. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1933 och 1943. Övrig infosaknas.

ESTONIA, tremastad bark, var Gustaf Erikson ägare till mellan åren 1927 till 1936. Övrig information saknas.

FREDENBORG  tremastad bark, byggd 1881 på Åland. Gustaf Eriksson köpte henne mars 1914. 3 maj 1917 torpederades hon av en tysk ubåt och sjönk utanför Bristolkanalen på väg till Port Nolloth. Besättningen räddade sig i livbåtarna och tog sig till Milford Haven.

GRACE HARWAR, var en tremastad fullriggare i stål, byggd 1889 i Pt. Glasgow, Skottland.
Mått; 266'7"×39'1"×23'5"
Den ingick i Gustaf Eriksons åländska flotta 1916–1935 och gick på vetetraden till Australien.
Fartyget var på 2950 ton och världens sista fullriggare i handelsfart. Fartyget höggs upp i Skottland 1935.  

HERZOGIN CECILIE, byggd i Bremerhaven 1902 som fyrmastad stålbark, för Norddeutscher Lloyd Bremen.
Mått: 95'72×14,02×7,21
Hon var uppkallad efter hertiginnan Cecilie von Mecklenburg-Schwerin, den tyske tronföljarens trolovade. I tysk ägo seglade HERZOGIN CECILIE främst på Syd- och Nordamerika. När första världskriget bröt ut blev fartyget kvar i Chile. Först i december 1920 kom det tillbaka till Europa och togs då i beslag av fransmännen som en delbetalning av tyskarnas krigsskadestånd. Hon köptes år 1921 av Gustaf Erikson och sattes efter hand in på vetetraden mellan Australien och Europa. Hon kunde ta en last på 52 514 säckar, eller 4 242 ton, spannmål. Hon var en av de snabbaste segelfartyg som någonsin byggdes: hon loggade 21 knop utanför Skagen.  
Hertiginnans sista resa.
Gustaf Eriksons stolthet HERZOGIN CECILIE seglade natten mellan 25 och 26 april 1936 fel, beroende på ett navigationsfel i dimma mot en klippa vid den engelska sydvästkusten, nära den lilla staden Salcombe. Fartyget kunde inte räddas, eftersom vetelasten börjat mögla, utan lämnades av sin besättning och småningom även av sin befälhavare, sjökapten Sven Eriksson, 26 år, en avlägsen släkting till Gustaf Erikson. Med ombord fanns även kaptenens hustru Pamela Eriksson.
Eftersom Herzogin Cecilie var det ryktbaraste segelfartyget i världen, väckte händelsen internationellt stort uppseende. En del av utrustningen och inredningen bärgades från vraket, bl.a. finns den lyxiga kaptenshytten på Ålands sjöfartsmuseum. Här finns även galjonsfiguren och en del andra inventarier bärgade på Gustaf Eriksons order.   

HOUGOMONT, var en fyrmastad stålbark som byggdes 1897 av Scotts Shipbuilding & Engineering Co. i Greenock för John Hardie & Son, Glasgow. på Scottland.
Mått; 292'4×43'2×24'1.
Hon seglade som skolfartyg under engelsk flagg till 1924, då hon köptes av Gustaf Erikson. Hon fraktade bland annat trävaror, stenkol, guano och vete.
Den 20 april 1932 klockan 01:00 bröt en kastvind flera av hennes master i en storm på Antarktiska oceanen. En nödrigg byggdes. När hon kom till hamnen i Semaphore i Adelaide, besiktigades skadorna, bestämdes att skadorna var för dyra att reparera, så allt användbart avlägsnades från henne och skeppades i december samma år till Mariehamn på ett annat av Eriksons barkskepp, HERZOGIN CECILIE. Hennes galjonsfigur finns på Ålands sjöfartsmuseum.

INGRID, skonare, 650 t, byggd 1907 i Geta, var hos Gustaf Erikson 1917 till 1919, tog tillflyktsort i Falmouth. Monterade en hjälpmotor och seglade den bland annat i västra Indien, skrotad 1939. Övrig info saknas.

 

KILLORAN, byggd 1900 hos varvet Ailsa Shipbuilding Co., Troon, för The Killoran Barque Co. i Glasgow.
Mått; 261'5"x39'5"x22'7".
Används i San Francisco spannmålshandeln.

Den 7 februari 1924 säljs hon till Gustaf Erikson, Mariehamn, for £ 2650.  Den 10 januari 1940 sänks hon av en tysk kryssare WIDEER under kommendering av Korvetten-Kapitän von Rückteschell, på position 33°06' N och 24°19' W.


KYLEMORE, ex SUZANNE, byggd 1880 som tremastad bark. Hon var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1934 0ch 1937. Övrig info saknas.


L’AVENIR, byggd 1908, som fyrmastad bark.
Mått; 87.35×13.62×7.55 meter.
Hon var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1932 till 1936. Övrig info saknas.

 

LALLA ROOKH,  byggs 1876 som tremastad stålbark av skeppsvarvet R.J. Evans & Co. i Liverpool, för E.C. Friend & Co. i Liverpool.
Mått; 196'3"×31'9"×19'7"
År 1905 säljs hon O.T. Tørnevold, Grimstad, Norway, och döptes om till EFFENDI. År 1921 läggs hon upp i Skien, Norge. I bebruari 1926 säljs hon till Gustaf Erikson och döper om henne till LALLA ROOKH. På senhösten 1925 säljs hon till Brügge för upphuggning.

LAWHILL, var en fyrmastad bark i stål, byggd 1892 i Dundee för jutetraden.
Mått; 101,81×13,64×7,44 meter
Hon var då Finlands största segelfartyg. 1917 köptes fartyget av den välkände Gustaf Erikson. Den 1 oktober 1932 kolliderade LAWHILL med en polsk ångfartyg NIEMEN som sjönk på Skagerak. I rättegången blev LAWHILL fri från skuld. Hon togs i beslag av Sydafrika som krigspris 1941, men seglade trots detta under åländskt befäl till 1948. Sedan blev hon liggande i tio år som flytande vrak i Afrika, tills hon såldes för skrotning till Japan 1958.

LINGARD, byggd 1893 hos Fevig Jernskibsbyggeri, Arendal, Norway i spekulation, men köptes av B.A. Olsen & Sønner, Lyngør, Norge.

Mått; 64,92×10,32×5,40 meter
1915 säljs hon till Wardle & Co., Port Adelaide, för 6000 pund och döps om till WATHARA i maj 1916. Den 12 mars 1925 säljs hon till Gustav Erikson i Mariehamn, för £ 2200 och döps om till LINGARD. Den 2 november 1935 kolliderade hon i Kattegat med den svenska ångaren GERD som sjönk med förlusten av hela besättningen. LINGARD släpades till Göteborg där hon såldes till Stavanger Skibs-skruvning Co. År 1936 säljs till Norsk Sejlskute Klubb, Oslo, för 24.500 NK i skadat skick. Repareras och används som klubbhus och museum. År 1941 togs hon i beslag av den tyska armén och använde en lagringsplats. I maj 1946 säljs hon till ett bergfirma i Moss för att skäras ner till en pontonbrygga.

LOCK LINNHE, byggd 1876 hos J. & G. Thomson i Glasgow, för J. & R. Wilson & Co., Glasgow, som fullriggare i stålskrov.
Mått; 234'7"×37'2"×22'3"
Den 5 oktober 1900 strandade hon vid Westermarkelsdorf, Fehmarn, men blev räddad fem dagar senare. Mellan 1910 och 1913 byggdes hon om till tremastad stålbark. Den 2 november 1922 säljs hon till Gustaf Eriksson. Den 5 november 1933 försvann hon på Kökars Ören, Åland.

MADARE ex FOX III, en fyrmastad skonare ägdes av Gustaf Erikson mellan åren 1929 till 1939. Övrig info saknas.

MARGARETA, ex CRAIGERNA, var en fyrmastad bark, byggd 1889 i Glasgow.
Mått;
82,34×12,19×7,16 meter.
År 1917 säljs hon till Gustaf Erikson. Den 17 maj 1917 träffades hon av en torped från en tysk ubåt utanför Berehaven, Irland, på väg till Texas.

MELBOURNE ex GUSTAV, ex AUSTRASIA, byggd som fyrmastad bark 1892 hos Russell & Co., Port Glasgow.
Mått; 92,98x13,41x7,48 meter
Den 4 maj 1910 säljs hon till Hamburg och döps om till GUSTAV.

1928 säljs hon till Gustaf Erikson i Mariehamn.

Den 30 juni 1932 hörs hon över av M/T SEMINOLE 30 nm South Fastnet och sjunker. Befälhavaren och 10 besättningsmän drunknade medan 15 räddades.

MOSHULU, tillsammans med systerfartyget HANS var KURT en av de sista fyrmastade stålbarkarna som levererades 1905 från Clyde, Archibald Russell.
Mått; 102,2x14,3x8,1 meter.
Fram till 1914 gick hon med kol från Wales till Sydamerika, nitrat från Chile till Tyskland, kol från Australien till Chile, och koks från Tyskland till Santa Rosalía i Mexiko. När första världskriget bröt ut 1914 seglade KURT till Oregon under ledning av kapten Tönissen och lagde sig sedan i Astoria tills han greps när USA gick in i kriget år 1917. Eftersom det redan var ett segelskepp av det namnet registrerat i USA, döpte hon om MOSHULU. Mellan 1917 och 1920 ägdes MOSHULU av US Shipping Board och transporterade ull och krom mellan Nordamerika, Manila och Australien. Från 1920 till 1935 var MOSHULU i olika privata händer baserade i San Francisco. Från 1920 till 1922 ägdes den av MOSHULU Navigation Co. (Charles Nelson & Co.), San Francisco. År 1922 såldes hon till James Tyson i San Francisco, och år 1922 återköpte den av Charles Nelson. Den stora fyrmastade barken gick i timmerhandeln längs den amerikanska västkusten till Australien och Sydafrika från 1920 till 1928. Efter hennes sista timmertransport till Melbourne och Geelong, Australien, 1928, var hon upp i Los Angeles.
År 1935 köptes MOSHULU för $ 12 000 av Gustaf Erikson. Den 14 mars 1935, när kontraktet tecknades, tog kapten Gunnar Boman över skeppet och seglade det till Port Victoria. Gustaf Erikson fick henne in henne på vetetraden från Australien till Europa. 1937 seglade John Albright på henne som en ung sjömän. Under Eriksons ägarperiod var fartygets arbetsspråk svenska, även om det seglade under finsk flagg. Fartygets hemmahamn var vid den tiden Mariehamn.
I slutet av 1938 lämnade fartyget Belfast för Port Lincoln och Port Victoria, i södra Australien, under ledning av kapten Mikael Sjögren. MOSHULU anlände i Queenstown (Cobh, Irland) den 10 juni 1939, efter 91 dagar till sjöss, och vann sista racet av fyrmastade segelfartyg mellan Australien och Europa.
Fartyget togs i beslag av tyskarna 1940 när hon återvände till Kristiansand, Norge, med en last av vete från Buenos Aires. Hösten 1948 överfördes fartyget till Sverige för att användas som ett spannmålsupplag i Stockholm 1948-1952. År 1953 såldes MOSHULU till Svenska Lantmännens Riksförbund i Stockholm, och återigen användes som flytande lager från och med 16 november 1953. År 1961 köpte finska regeringen fartyget för 3 200 ton ryskt råg, och bogserade henne till Naantali, en stad nära Åbo, och hon fortsatte att användas som ett vetelager.
År 1970 såldes fartyget till The Walt Disney Company och överförde henne till den amerikanska "Specialty Restaurants Corporation".
Detta var fartyget VITO ANDOLINI i New York som var med i filmen i Godfather del 2. 

ODINE, ex ATRELLA, byggd 1917 som fyrmastad skonare. Hon köptes av Gustaf Erikson 1933. Övriga uppgifter saknas.

OLIVIEBANK, byggd 1892 som fyrmastad bark hos Mackie & Thompson i Glasgow, för Andrew Weir & Co., i Glasgow.
Mått; 326'0×43'1×24'5.
Den 25 februari 1911 tog kollasten eld i hamnen i Santa Rosalia. Elden släktes så småningom men nu stod OLIVEBANK på botten av allt vatten som pumpats in. Efter att ha blivit flyttad och reparerad blev fartyget drev mot en vågbrytare av en orkan och fick mindre skador på aktern. En man i besättningen dödades i olyckan.

I september 1916 såldes hon till Tvedestrands Rederi A/S (Johs. A. Henschien), Tvedestrand.

I auguste 1922 såldes hon till A/S Caledonia (Johs. J. Lorentzen), Kristiania (Oslo), Norway, och döptes om till CALEDONIA.

I oktober 1924 såldes hon till Gustav Erikson, Mariehamn, och döpte om henne till OLIVEBANK.

Den 8 september 1939 minsprängdes hon i Nordsjön vid 55 ° 53'N, 5 ° 07'E och sjönk på resa från Barry Docks till Mariehamn. Fjorton man förlorade sina liv, inklusive kapten Carl Granith. Sju andra som hade klättrat riggningen räddades efter 48 timmar av den danska fiskefartyget TALONA i Esbjerg.

OSTRABOTNIA, tremastad skonare, ägdes av Gustaf Erikson mellan 1926 och 1934. Övriga uppgifter saknas.

PASSAT, är ett fyrmastad stålbarkskepp, byggd 1911 hos Blohm + Voss i Hamburg., för F. Laeisz i Hamburg.  
Mått; 96,60x14,30x7,93 meter.
1932 köptes hon av Gustaf Erikson på Åland för att frakta vete från Australien. 1951–1957 var hon skolfartyg i den tyska handelsflottan. År 1959 förvärvades Passat av staden och sedan 1960 ligger hon på sin nuvarande plats i Passathamnen i Traves mynning. Sedan 1978 är fartyget ett byggnadsminne. Numera är Passat vandrarhem och museum.    

PAMIR, fyrmastad stålbarkskepp, byggdes 1905 i Hamburg för F. Laeisz i Hamburg.
Mått; 96,34×14,04×7,99 meter.
 Som de flesta fyrmastbarkarna vid denna tiden var PAMIR av så kallad three island-typ, med back, midskeppsdäck och poop, vilka på avstånd syntes som tre öar över horisonten. Mellan 1905 och 1914 gjorde PAMIR flera resor på den chilenska nitrattraden, och seglade då mellan Hamburg och bland annat Valparaíso. Under första världskriget låg hon i hamn på Grand Canaria (Kanarieöarna).
Gustaf Erikson köpte PAMIR 1931, och använde henne på den australienska vetetraden.
År 1941 togs PAMIR som krigsbyte då hon låg i Wellingtons hamn.
PAMIR återlämnades till Eriksons ägo 1948, men Gustaf Erikson hade dött året innan. Resan hem till Europa via Kap Horn, som rundades 11 juli 1949, avslutade epoken med segelfartyg på denna linjen.
Hon var det sista kommersiella seglande lastfartyg som rundade Kap Horn (1949) och hon gick under i en cyklon vid Azorerna 1957. Av 86 man ombord överlevde endast sex, ingen av befälet.  

PENANG, ex ALBERT RICKMERS, byggd 1905 som fyrmastad stålbark hos Rickmers Act. Ges. Skeppsvarav i Bremerhaven för egen räkning.
Mått; 80,98×12,22×7,54 meter.
Säljs till Hamburg och döps om till PENANG.  I oktober 1923 säljs hon till Gustaf Erikson. Den 3 juli 1940 sätts hon in på vetetraden. Kl 12.26 den 8 december 1940 avfyrade U-140 en torped mot ett segelfartyg som rapporterades som finska LAWHILL och sjönk efter 30 minuter nordväst om Tory Island. Dock var fartyget i själva verket Penang (Kapten Karl Viktor Karlsson), som rapporterades saknas på väg till Queenstown, Irland.

PESTALOZZI, ex CLAUDIA, byggd 1884 som tremastad bark, hos Blohm & Voss, Hamburg för F. Laeisz i Hamburg.

Dimensioner; 64,25×10,47×6,08 meter.

1919 såldes hon till Danmark och döptes om till CLAUDIA.

1934 såldes hon till Gustaf Erikson som döpte om henne till PESTALOZZI. I maj 1937 såldes hon till Libau i Lettland för upphuggning. Övrig info saknas.

POMMERN, ex MNEME, byggd 1903 för Wencke Söhne i Hamburg som fyrmastad stålbark i Glasgow.
Mått; 94,67×13,2×7,47 meter
Gustaf Erikson köpte henne 1923 och satte in henne i vetetraden på Australien.
Vid krigsutbrottet 1939 lades hon upp i Mariehamn. 1944 hann hon bogseras till Stockholm för att bli lagerpråm för spannmål, men bogserades tillbaka igen. Hon rustades dock inte längre upp, som kollegorna PAMIR och VIKING, då det inte var lönsamt.
År 1952 donerades hon till Mariehamns stad av ättlingarna till Gustaf Erikson. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Ålands sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten som museum. Hon är det enda återstående fartyget i världen av sin typ som ännu flyter och är bevarat i sitt ursprungsskick. Med något decenniums mellanrum bogseras hon bort för bottenmålning och service och har bland annat två gånger varit i Stockholm på varv.   

PONAPE, var en fyrmastad stålbark som byggdes 1903 i Italien som REGINA ELENA för en italiensk ägare.
Mått; 293'4"×41'8"×23'7.
År 1925 köpte Hugo Lundqvist, Mariehamn och den 31 augusti 1929 köpte Gustaf Erikson i Mariehamn henne. Hon sattes in på vetetraden. Hon var kvar till 1939 då hon såldes till Lettland för upphuggning.    

PROFESSOR KOCK, var en tremastad stålbark byggd 1891 av Russell & Co., Port Glasgow.
Mått; 68,9x10,8x6,70 meter
Gustav Eriksson köpte henne den 14 augusti 1916. Den 6 februari 1922 kolliderade hon med ett isberg utanför Cape Horn vid 53 ° 23'S, 49 ° 16'W på resan från Iqueue till Delagoa med en last på 2317 ton salpeter och förlorade rodret och det mesta av riggningen. Den 17 april 1922 upptäcktes hon av den brittiska S/S JUNIN som drog henne till Montevideo. Hon säljs på auktion i Buenos Ayres för 3950 guld dollar. Hon byggs om till pråm och döptes om till CONSTANTIA senare till DON JUNA V. Hon fanns fortfarande 1954.

POLSTJERNAN, byggd 1920 som fyrmastad skonare, var i Gustaf Eriksons ägo 1924. Övrig info saknas.

REGINA, byggd 1919 som fyrmastad skonare, var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1934 och 1935.

SIRIUS, ex BJERKVIK, ex MARTEN, byggd  1901. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1942 och 1946. Övrig info saknas.

SOUTHERN BELLA,  byggd 1871, en tremastad bark, var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1917 och 1919. Övrig info saknas.

TJERIMA, tremastad bark, byggd 1883 i Amsterdam. Inköpt 1913 av Gustaf Erikson. Sjönk 1925 i Nordsjön efter en kollision med en holländsk trålare. 

VALBORG, byggd 1919 som fyrmastad skonare. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1933 och 1943. Övrig info saknas.

VARMA, byggd 1922 som tremastad bark. Var i Gustaf Eriksons ägo mellan 1933 och 1937. Övrig info saknas.

VELLAMO, byggd  1919 som tremastad bark. Var i Gustav Eriksons ägo mellan 1933 och  1939

VIKING, är en fyrmastad bark, ett så kallat poopdäcksfartyg, som numera ligger permanent förtöjd vid Lilla Bommen i Göteborg. Hon byggdes 1906 hos Burmeister & Wains skeppsvarv i Köpenhamn.
Mått; 97,.35×13,96×7,33 meter.
Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden. Viking byggdes och inreddes som ett skolfartyg med 80 elevplatser.
År 1928 köpte den åländska skeppsredaren och sjöfartsrådet Gustaf Erikson fartyget för 6 500 pund. Erikson hade ett världsrykte som stor segelredare. År 1931 försågs Viking med inredning för passagerare, som för 25 shilling per person och dygn fick följa med på resorna. Efter minst tio världsomseglingar, lossade VIKING sin vetelast i Cardiff på sommaren 1939 och seglade därefter hem till Mariehamn, dit hon anlände den 14 juli. Hon utrustades då för sin nästa långseglats, men andra världskriget innebar att hon tvingades bli kvar i hamn under flera år. VIKING bogserades, tillsammans med PASSAT och POMMERN till Stockholm i juli 1944 för att användas som spannmålssilo för Svenska Livsmedelskommissionen.
VIKING:s sista och svåraste resa började på senhösten 1946 i Pateniemi vid Uleåborg, där hon tog in sågat trävirke för Sydafrika, och slutade den 4 augusti 1947 i West India Dock i London, där VIKING lossade vete från Port Lincoln.
Efter redare Eriksons bortgång i augusti 1947, utbjöds VIKING till salu tillsammans med hans övriga flotta. Några anbud inkom inte, varför VIKING flyttades till Antwerpen i september 1947, där hon fick ny kryssbramstång med ny mesanstång samt riggen öppnad och omsedd och senare till Rotterdam. Hon blev därefter en toppattraktion på stadens sjöfartsutställning 1950. Under tiden 15 juni till 31 augusti besöktes VIKING av 518 000 personer.
1951 köptes hon av Göteborgs stad, och skulle inrymma lokaler för stadens yrkesskolors sjömansavdelningar. 
1966 stod Älvsborgsbron klar, som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Brospannet är lägre än Barken VIKING:s master, vilket innebär att fartyget numera inte kan lämna Göteborgs hamn utan att bramstängerna firas ned.

WOODBURN, byggd 1896 för Russell & Co., Port Glasgow som tremastad stålbark.
Mått; 242'0"×37'5"×21'8"
År 1919 säljs hon till Gustaf Erikson. 1926 säljs hon till Fijiöarna för att användas som ett koltransportfartyg. År 1938 sjönk hon till sjöss utanför Suva.

WINTERHUDE, ex MABEL RICKMERS, byggs för egen räkning som tremastat fartyg.
Mått; 81,44×12,20×7,54 meter.
Den 1 april 1912 sålde hon till Schlüter & Maack, Hamburg för 150 000 DEM och döptes om till  WINTERHUDE
. Samtidigt riggades hon om till bark. 1925 säljs hon till Wilhelm Helmsoth A.G. i Hamburg, och döptes om till SELMA HEIMSOTH och lades upp. Hösten 1925 säljs hon till Gustav Erikson i Mariehamn, Åland, for £ 1950, och döptes om till WINTERHUDE.

ÅLAND, ex. RENEE RICKMERS , fyrmastad bark, byggd 1887 hos Russell & Co i Glasgow för R. C. Rickmers i Bremerhaven.
Mått; 86,25×12,31×7,46 meter
Köptes 1913 av Gustaf Erikson och döptes om till ÅLAND.
Strandade på ett rev den 20 augusti 1914 i Nya Caledonien.

 

 

Sidan är under uppdatering


©Copyright 2018 Morgan Lundberg
senast uppdaterad 11 april 2018

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut at mot @